Properties and Modeling of Ground Structures for Reducing Substrate Noise Coupling in ICs
Paper i proceeding, 2006

Författare

Simon Kristiansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Fredrik Ingvarson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Kjell Jeppson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

IEEE International Symposium on Circuits and Systems

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ISCAS.2006.1693664

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-04