Seafarm at Chalmers University of Technology
Poster (konferens), 2014

Författare

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Ingrid Undeland

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Bioeconomy development in Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07