Compatible extraction of cellular components from brown seaweed
Poster (konferens), 2014

Författare

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Ingrid Undeland

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

36th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals, April 28-May 1, Clearwater Beach, FL, USA

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07