Slutrapport Sendsmart
Rapport, 2014

elektrifierade transporter

logistik

avfallstransporter

hållbara godstransporter

buller

bygg- och anläggningstransporter

Författare

Maria Lindholm

Sönke Behrends

Mistra Urban Futures

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Göteborgs universitet

Monica Billger

Mistra Urban Futures

Chalmers, Arkitektur

Göteborgs universitet

Fredrik Cederstav

Sara Ranäng

Anna Rendahl

Anette Thorén

Christoffer Widegren

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08