Strategies for error reduction in building: attitudes to continuity and control in seven projects
Paper i proceeding, 1999

Författare

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Jan Bröchner

Chalmers, Institutionen för service management

Construction Economics and Organization, Proceedings of the Nordic Seminar on Construction Economics and Organization 12-13 April 1999, Göteborg, Sweden.

265-272

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07