Group actinide extraction processes for partitioning and transmutation: A Swedish perspective
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Jenny Halleröd

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Emma Aneheim

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Elin Löfström Engdahl

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Abstract of Papers of the American Chemical Society

0065-7727 (ISSN)

Vol. 247

Ämneskategorier

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Mer information

Senast uppdaterat

2024-02-16