Deposition, reduction and transformations of diesel particulate matter in a novel open substrate
Poster (konferens), 2015

Författare

Henrik Ström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Jonas Sjöblom

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

Andreas Darnell

24th North American Catalysis Society Meeting (NAM24)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Nanoteknik

Strömningsmekanik och akustik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08