Application of Microwave Technology in Food Preservation and Processing
Kapitel i bok, 2013

heating uniformity

microwave-assisted processing

microwave oven

modelling of microwave heating

microwave cavity

product quality.

tubular microwave in-flow processing

heat transfer

microwave heating

Författare

Birgitta Wäppling-Raaholt

Chalmers, Signaler och system

Sven Isaksson

Lilia Ahrne

Conventional and Advanced Food Processing Technologies

437-470
978-1-118-40632-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Livsmedelsteknik

Elektroteknik och elektronik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-1-118-40632-8

Mer information

Skapat

2017-10-08