Mannitol-metabolising yeasts for conversion of algal biomass
Poster (konferens), 2015

Författare

Niccolo Tosetto

Johan Westman

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Sylvia Klaubauf

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Joakim Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Eva Albers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

32nd International Specialized Symposium on Yeasts, 13-17 September, Perugia, Italy

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Bioprocessteknik

Mikrobiologi

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08