Detection of wood decay by microwaves
Paper i proceeding, 2015

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Yinan Yu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Progress in Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2015,Prague.

1559-9450 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07