Renoveringsbarometern: Omfattning och karaktär av renoveringar i bostadshus
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Hur arbetar bostadsföretag med renoveringar? Vilken omfattning och karaktär har renoveringsaktiviteterna? I en enkätstudie riktat till den svenska fastighetssektorn undersökte vi hur större bostadsföretag tänker och agerar inför och under renoveringsprojekt men även vilka kunskapsbehov som finns och vilka utmaningar företagen står inför.

renovering

bostäder

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Birgit Brunklaus

RISE Research Institutes of Sweden

MARIA XYGKOGIANNI

Chalmers, Arkitektur

Bygg & Teknik

2/16 23-28

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27