Biocomposites made of nanocellulose and amphiphiliccopolymer EAA
Poster (konferens), 2016

Författare

Abhijit Venkatesh

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Johannes Thunberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Maria Klingberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Tobias Moberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc Materials for Tomorrow 2016

Nr 47-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kompositmaterial och -teknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07