MOOCifying a flipped classroom course – using podcasting and quizzes in conjunction with recorded lectures.
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

NU2016

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07