Barns Skallskador vid Olyckor i Personbil
Övrigt konferensbidrag, 2016

dödsfall

passagerare

barn

Trafikolycka

Författare

Anna K Carlsson

Johan Strandroth

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Katarina Bohman

Isabelle Stockman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Mats Svensson

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Jan Wenäll

Mats Gummesson

Thomas Turbell

Lotta Jakobsson

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Transportforum, January 12–13, 2016; Linköping, Sweden

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Farkostteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08