Följeforskning BoStad2021: Delrapport 1. Kortrapport om forskning.
Rapport, 2017

Författare

Anders Svensson

Chalmers, Arkitektur

Joanna Gregorowicz-Kipszak

Chalmers, Arkitektur

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08