On the stress-strain behavior of thermoplastic starch melts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

melt extension

thermoplastic starch

starch

rheology

Författare

Mats Thunwall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Vanda Kuthanova

International Journal of Polymer Analysis and Characterization

Vol. 11 6 419-428

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07