Extraction properties of 6,6'-bis-(5,6-dipentyl-[1,2,4]triazin-3-yl)-[2,2']bipyridinyl (C5-BTBP).
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

C5-BTBP

TRANSMUTATION

EXTRACTION

Författare

M Nilsson

Stefan Andersson

F Drouet

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

M Hudson

D Magnusson

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Solvent Extraction and Ion Exchange

0736-6299 (ISSN) 1532-2262 (eISSN)

Vol. 24 3 299-318

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30