Phytate
Kapitel i bok, 2010

Författare

E. Skoglund

AstraZeneca AB

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

HEALTHGRAIN Methods: Analysis of Bioactive Components in Small Grain Cereals

129-139
9780128104538 (ISBN)

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

DOI

10.1016/B978-1-891127-70-0.50014-5

ISBN

9780128104538

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-21