Efficient modeling of reverberation chambers using method of moments with cavity Green's function calculated by Ewald summation
Paper i proceeding, 2006

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Antenn 06 in Linköping, May 2006

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07