A Combined Rankine/Kelvin Source Method for Farfield Wash Wave Calculations
Paper i proceeding, 2001

Författare

Carl-Erik Janson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Michael Leer-Andersen

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

International Conference on High-Performance Ships, HIPER 2001, Hamburg, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-15