Non-Linear Calculations of the Free-Surface Potential Flow around Ships with Special Hull Configurations
Paper i proceeding, 1996

Författare

K.-J Kim

Carl-Erik Janson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

2nd Intl Conference on Hydrodynamics, Hong-Kong.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17