A method for the optimization of ship hulls from a resistance point of view
Paper i proceeding, 1996

Författare

Carl-Erik Janson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

21st Symposium on Naval Hydrodynamics, Trondheim, Norway.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-17