Ship Flow Calculation Using the PHOENICS Computer Code
Paper i proceeding, 1985

Författare

Carl-Erik Janson

Institutionen för marin hydrodynamik

Lars Larsson

Institutionen för marin hydrodynamik

Second International Symposium on Ship Viscous Resistance, Gothenburg, 1985

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22