A Zonal Method for Predicting External Automobile Aerodynamics, In Vehicle Aerodynamics: Recent Progress
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Leif Broberg

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Carl-Erik Janson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Society of Automotive Engineers

Vol. SP-855, 1991

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22