Characterization of copper species in solid-state ion-exchanged Cu-SSZ-13 for NH3-SCR
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Anna Clemens

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Fysik

Alexander Shishkin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Kompetenscentrum katalys KCK

Energimyndigheten (22490-3), 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Haldor Topsoe, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Cars, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Chalmers, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

ECAPS AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Wärtsilä Finland, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Group, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Scania CV AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-28