Some aspects of protective efficacy of surgical clothing systems concerning airborne microorganisms based on results from measurements in a dispersal chamber and during surgical procedures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Catinka Ullmann

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

European Journal of Parenteral & Pharmaceutical Sciences

22(2) 51-58

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-25