People as a Contamination Source, Performance of Almedahls 129-4 surgical clothing system in a dispersal chamber, Report in Safety Ventilation
Rapport, 2017

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-12-21