Biochemical and structural diversity in Carbohydrate Esterase Family 15
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Scott Mazurkewich

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Jenny Arnling Bååth

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Amanda Sörensen Ristinmaa

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Jens-Christian N Poulsen

Takashi Watanabe

Hiroshi Nakamura

Lisbeth Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Leila Lo Leggio

Johan Larsbrink

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Gordon Research Conference "Cellulases and other carbohydrate-active enzymes"

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

Strukturbiologi

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-02