Partitioning and Transmutation Annual Report 2005
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Stefan Andersson

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

N Hervieux

Jan Liljenzin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Daniel Magnusson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Y Meridiano

M Nilson

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

SKB report R-06-45

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27