Modeling of complex sources for dosimetry applications
Poster (konferens), 2006

Författare

Markus Johansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Andreas Fhager

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Medicinteknikdagarna 2006, Uppsala, Sweden

Ämneskategorier

Biofysik

Mer information

Skapat

2017-10-07