Large Eddy Simulation of the Transient Flow around a Submarine during Maneuver
Paper i proceeding, 2007

Författare

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Christer Fureby

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Urban Svennberg

William Sandberg

Ravi Ramamurti

45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07