The unintended consequences of management by objectives: the volume growth target at Volvo Cars.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Project Management

Författare

Mats Williander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Fredrik Dahlsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Leadership and Organization Development Journal

Vol. 26 7 529-541

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08