Weighted Analysis of Paired Microarray Experiments
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Erik Kristiansson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Anders Sjögren

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Mats Rudemo

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Olle Nerman

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology

Vol. 4 1

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06