CDIO Applied in the Context of Materials Science
Paper i proceeding, 2007

master’s program

learning

Materials science

CDIO

Författare

Maria Knutson Wedel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Peter Goodhew

Proceedings of the 3rd International CDIO Conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, June 11-14

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08