Numerical study of different loading configurations and stirring methods of reverberation chambers
Paper i proceeding, 2007

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

EMB07 - The Fourth Swedish Conference on Computational Electromagnetics - Methods and Applications, Lund, October 18-19, 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06