Gas concentrations in the lower part of the combustion chamber of a circulating fluidised bed boiler - Influence of bed height
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

M.J. Fernández

Anders Lyngfelt

Institutionen för energiomvandling

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Energy & Fuels

Vol. 14 1127-1132

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07