SMARTARE MÖTEN MEET-MODELLEN
Rapport, 2016

MEET-modellen bidrar till ett mer strukturerat arbete
gällande organisations- och informationsstruktur när
olika former av möten skall planeras.
Målet är effektivare möten, bättre vägval gällande
organisatoriska och informatoriska frågor, ökat
informations- och kunskapsspridande i organisationen
samt att gå från individuellt till organisatoriskt lärande.

inter-organisatoriskt samarbete

informationsteknik

MEET

model

Organistation

Författare

Åsa Fasth Berglund

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Per Gullander

Swerea

Ulrika Ny Harlin

Swerea

Dan Li

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-01