Surface treatment of cellulose nanocrystals (CNC): effects on dispersion rheology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

thermal stability

dispersion rheology

cellulose nanocrystals

azetidinium salts

chemical modification

Författare

Karin Sahlin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Lilian Forsgren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Tobias Moberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Diana Bernin

Göteborgs universitet

Mikael Rigdahl

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Cellulose

0969-0239 (ISSN) 1572882x (eISSN)

Vol. 25 1 331-345

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Annan kemiteknik

DOI

10.1007/s10570-017-1582-5

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06