Harmonic Weak Siegel-Maass Forms I Preimages of Non-Holomorphic Saito-Kurokawa Lifts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Martin Raum

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

International Mathematics Research Notices

1073-7928 (ISSN) 1687-0247 (eISSN)

Vol. 2018 5 1442-1472

Siegel modulära genererande funktioner

Vetenskapsrådet (VR) (2015-04139), 2016-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Geometri

Annan matematik

DOI

10.1093/imrn/rnw288

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05