Asymptotic comparison of ML and MAP detectors for multidimensional constellations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Alex Alvarado

University College London (UCL)

Technische Universiteit Eindhoven

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Fredrik Brännström

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Transactions on Information Theory

0018-9448 (ISSN) 1557-9654 (eISSN)

Vol. 64 2 1231-1240 7982634

Analys och Design av MIMO-BICM

Vetenskapsrådet (VR) (2011-5950), 2012-01-01 -- 2015-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

DOI

10.1109/TIT.2017.2727521

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05