Maritime application of control systems
Kapitel i bok, 2008

No abstract available

fishing industry

naval medicine

Ships

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Handbook of control room design and ergonomics: A perspective for the future

227-262
9781420064346 (ISBN)

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-10