Social Innovation in the Welfare System
Paper i proceeding, 2019

No abstract available

Författare

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Proceedings of the British Academy

0068-1202 (ISSN)

Vol. 2019

British Academy of Management
Birmingham, United Kingdom,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-10