The Impact of Requirements on Systems Development Speed: A Multiple-Case Study in Automotive
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Patrizio Pelliccione

Gösta Malmqvist

Jonas Bodén

Requirements Engineering

0947-3602 (ISSN) 1432-010X (eISSN)

Vol. 24

Next generation electrical architecture

VINNOVA, 2015-01-15 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Systemvetenskap

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1007/s00766-019-00319-8

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-14