On the Impact of Intercore Skew on Joint-Core Carrier-Phase Estimation
Paper i proceeding, 2019

The impact of intercore skew on joint-core carrier-phase estimation in multicore-fiber transmission is studied. It is shown that the performance degradation is not dependent on the combined linewidth of the light-source laser and the local oscillator, but rather the ratio between the two linewidths.

skew

multicore fiber

coherent communication

carrier-phase estimation

space-division multiplexing

Författare

Arni Alfredsson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Henk Wymeersch

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

IET Conference Publications

CP765 Tu.3.B.4

45th European Conference on Optical Communication
Dublin, Ireland,

Teknologier for spatiell multiplexning: nästa utmaning inom optisk kommunikation

Vetenskapsrådet (VR), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Frigöra full fiberoptisk kapacitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2019-07-01 -- 2024-06-30.

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Signalbehandling

DOI

10.1049/cp.2019.0859

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-23