Systemet bakom förändring: Varför förändring misslyckas och vad vi kan göra åt det
Artikel i övrig tidskrift, 2020

De flesta organisationer begår ett antal grundläggande misstag när de driver förändringsinitiativ. Några av de mest centrala misstagen är:

-          Ledningen får inte rätt information eftersom den filtreras genom organisationen. Till slut blir det omöjligt att ha öppna och ärliga samtal om viktiga frågor.

-          Man lägger för lite tid på att hjälpa medarbetarna att förstå hur allt hänger ihop i förändringen, men räknar samtidigt med att de ska ta beslut i linje med vad ledningen vill

-          Man misstolkar signaler av oro och skepticism (rationellt) som motstånd.

-          Man sätter press utan att ge utrymme för förnyelse

-          Man uppdaterar inte sättet man driver förändring på och tappar därför i legitimitet

förändring

strategi

förnyelse

ledarskap

system

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Johanna Pregmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Management of Innovation and Technology

2001-208X (ISSN)

Vol. 2020 3

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14