High power mm-wave spatial power combiner employing on-chip isolation resistors
Paper i proceeding, 2020

Författare

Artem Roev

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Rob Maaskant

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Marianna Ivashina

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Marion Matters-Kammerer

14th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2020


978-88-31299-00-8 (ISBN)

European Conference on Antenna and Propagation 2020
Copenhagen, Denmark,

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.23919/EuCAP48036.2020.9135565

ISBN

9788831299008

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-08