Comments on “Life cycle assessment of cobalt extraction process” by Farjana et al. [1]
Inledande text i tidskrift, 2020

Författare

Rickard Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Mudit Chordia

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Anders Nordelöf

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Journal of Sustainable Mining

2300-3960 (ISSN)

Vol. 19 1 19-21 3

Miljö- och resurseffektivitet hos nanomaterialen grafen och nanocellulosa

Formas, 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

DOI

10.46873/2300-3960.1002

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-08