Comment on “Comparative life cycle assessment of high performance lithium-sulfur battery cathodes”
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Rickard Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Sanna Wickerts

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Anders Nordelöf

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Journal of Cleaner Production

0959-6526 (ISSN)

Vol. 300 126999

Livscykelanalys av framtida batterikemier - höglagringskapacitet utan knappa resurser? LCA batterikemier

Energimyndigheten (2019-026592), 2020-07-01 -- 2024-06-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljöledning

DOI

10.1016/j.jclepro.2021.126999

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-06