Vetenskaplig granskning av SBU/SXK:s rapporter om kopparhalter i småbåtshamnar
Rapport, 2021

riskbedömning

DGT

fritidsbåtar

båtbottenfärger

koppar

Författare

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-14