Fel att skrota utbyggnaden av järnvägen
Artikel i dagstidning, 2022

Författare

Evert Andersson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Christer Ljungberg

Trivector

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Svenska dagbladet

1101-2412 (ISSN)

4-4

Svensk petrokultur: vanor och beteenden kring fossila bränslen som hindrar klimatåtgärder

Formas (2020-00786), 2021-01-01 -- 2024-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Religionsvetenskap

Jordbruksvetenskap

Historia

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-27